Unievers = Unie (k) Fris!

Spelen met woorden, lachen om symbolen, schrijven in tekens en verbinden met een ‘Hier & Nu.’

Blijf-AL staat voor een onbevangenheid:

Hartdragend vormgeven als (com)passie,
bezieling en vooral puur jezelf zijn.
Niet los van praktijk, inhoud of waarde.
Vrij in beeldvorming,

Ruimtelijk ervarende.

logo-kleiner

“Blijf-AL wie je bent, in en naar het moment.”

© A.L.

“Ad Momentum”

Blogs

Z-pret: met ziel en portret

In ziel ervaar ik mij als kunstenaar, waarbij een portret sociaal werk kleurt. Iedere lijn of vlak resoneert en als in een meditatie verzonken laat ik een spel

B innoverend Dobberen/ W innovated Floating, 2016

Met een circulaire stroming van binnenuit speel ik op het gebied van design. De naam zegt het eigenlijk al: bewust innoveren voor een therapeutisch (zwem)bad. Duurzaam, biomassa & energiezuinig,

Een transformatief jasje

Gedurende de winterperiode is het reizen meer symbolisch geworden en krijgt het nomadisch geven een vastere vorm. Speciale dank betuig ik hierin richting Stichting PiTi en De Ontdekking

Woord-voelers, Beeld-denkers en Vorm-gevers

Misschien kun jij je nog herinneren, dat je als kind met het leren lezen en schrijven, staande in de handen klapte bij het uitspreken van woorden in de

Psych-EU, een intro

Een reden dat ik ben gaan schrijven heeft te maken met het openen van (innerlijke) mogelijkheden. Van kinds af aan heb ik een liefde voor het delen in

Deugden delen en waarden ruilen

Het diagonaal door Nederland reizen lijkt een vorm van vrij bewegen, al is het toch zeker ook een hele onderneming. Zigzaggend van de ene naar de andere klus

“Bij-zonder > Blij-met”