Intro

Een reden dat ik ben gaan schrijven is het openen van (innerlijke) mogelijkheden. Een liefde voor het delen in verlangen, wensen en dromen. Ervaren (Taal) beleving.

Abilities & interconnectedness

Mogelijkheden verweven, synchroniseren en verbinden.

Als starter en toekomstbrenger vertaal ik een Socratische: ‘ken uzelf.’ Gedurende een thesis over het zien van mogelijkheden (bij bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking), leerde ik op een open wijze waarnemen. Sindsdien volg ik een ambitieuze weg vanuit het hart.

“Positieve ervaringen met aandacht bewerkstelligen.”

Een grondhouding met geestkracht of: ‘levende gedachten,’ waar Heraclitus over sprak. Plato raakte geïnspireerd met ‘panta rhei’, dialectiek en ideeën/politeia. Daarna volgde Aristoteles ‘deugdelijk’ met een combinatie in wetenschap en filosofie.

Mijzelf kennen doe ik aan de hand van drie pijlers:

  1. Levende gedachten voor gelijkwaardig benaderen
  2. Intentionaliteit voor duurzaam handelen
  3. en een Amor Fati voor opbouwend werk.

Gedachte: ‘Het maakt niet uit welke simplistische uitspraken, affirmaties of quotes iemand hanteert. Zolang diegene een ervaren indruk kan (h)(er)kennen en vertalen’ (3 april 2015, 7:43 uur).

Psych-EU werd een benaming voor het stuk waarin ik verder schreef over innerlijke taal. Een binnenstebuiten en het effect daarvan op het vormgeven van een eigen realiteit. Ik ben gestart met het schrijven van ‘psych-eu’ als Young Professional ‘in between.’ Wat wil ik dat ik doe? Noch werknemer, noch werkgever.  Zo ontwikkelde ik vanuit zelfacceptatie een eigen opvatting van ‘dienstbare tegenwoordigheid.’

Hartdragend vormgeven.
© 2015