Met regelmaat hoor ik dat sommige mensen mij niet ‘volgen’ of dat ik een andere taal lijk te spreken. Het is niet altijd concreet voor een ander, niet zichtbaar, tastbaar of voelbaar. Niet onderbouwd genoeg, want ik kan niet ALLE bronnen ‘benoemen.’ Dus ben ik geduldig en blijf ik (authenticiteit) trainen, opdat het me ergens toe leid wat toe-komst IS
©Blijf-AL.nl

Reflect-Leren © A.Lubbers
hartdragend vormgeven

Toekomst in “participatie”

Feb, 2020

Deze blog is een reactie op een vraag naar (hedendaagse) ideeën tot authentiek participeren. Een uitnodiging van Chris Jongema, met een vraag over hoe ik een voedingsbodem zie voor de participatiesamenleving, nadat hij, op zijn beurt, met een participatielezing kwam van Jos van der Lans.

De dag dat Chris mij uitnodigde te reageren, zat ik in mijn pauze op het werk; binnen een antroposofisch geïnspireerde zorg-collectief. Ik had kort een onderwerp van ambulantisering en vereenzaming aan het licht gebracht, naast een netwerk of keten van zorg, waarde van gemeenschap en acceptatie in een wijk. Een dag eerder had ik ook al perspectieven en vormgeving gedeeld met Arjen P van Leeuwen, die mij zijn nieuwe publicaties overhandigde, o.a.: Participatieverhaal halen.”

Potentiële “Zelfstandigen”

Samenlevingsopbouw is voor mij samengevat innoveren, vernieuwen en vooral co-creëren. Door een kunstzinnig schetsen met perspectieven en visualiseren van toekomst-beelden, ben ik zelf OOK nog aan het ‘vertalen’ (evenals overheden e.d.) Wat men immers nog niet ziet of ervaart is nog niet of kan gecreëerd worden. Dan is het een kunst een netwerk te vormen en men mee te krijgen in je verhaal, visie of (werkbare)vorm. Noem het solidair of verbindend. Geef het een naam, een ding, be-leid, echter gaat het nog steeds om de acties en processen i.p.v. resultaten (niet te verwarren met doelgericht werken). Authentiek Participeren!

Neo-liberaal?

Neo zegt vernieuwend. Liberaal = Vrij (heid). Hedendaags is het denken…
Dus vernieuwende, vrije denkers zijn gewenst. Echter zit het Heden niet alledaags in ons denken qua ‘vernieuwen.’ Vrijheid is meer direct in het heden (qua keuze of controle) om een actie te doen of checken. Het denken zoals ik dit hier bedoel is dan eerder richting mind-sight (zoals: Siegel). Durf te spelen, te leren… NU en NU en NU (zoals Henry David Thoreau appelleerde richting:)

Sociale Hervormers

Opnieuw authentiek participeren!

Aangaande een business of bedrijf dient men, naar voorbeeld, 1 ‘doel-groep’ te kiezen in plaats van meerderen, met een motto: ken uw “markt,” vertalend als: ken uw “waarde.” We zijn bezig geweest met een creëren van expertises in plaats van co-creatie en toch wordt gevraagd naar flexibiliteit met oog op inzetbaarheid.

Met een huidige focus op participatie gaat het ook nog vaak over “de burger,” een individu of ‘algemeen’ goed in plaats van samen-leving. We hebben de wens… Daarnaast wordt bijvoorbeeld weer gesproken/geschreven over inclusief, duurzaam (in lange termijn samen), holistisch of circulair (organisch) en lijken we te spelen met mogelijk-Heden. Men ‘weet’ het namelijk niet, echter is er nog altijd een ‘al doende leert men.’

Gemeentes verwijzen naar een gemeenschap, waarom dan steeds een benoemen van “de burger?” Gaat het hier om burgerschap, dan zie ik schappen met burgers voor me als een theatraal “publiek,” waar zit dan die part- icipatie? Zijn mensen echt deelgenoot (is er een samen, interactie), creëren we een collectief? Gaat het over eigenaarschap of co-schappen? Hoe zien we ‘samen’ markt en waarde? En dan nog zoek ik geen 1-duidigheid over interpretaties of de veelzijdigheid van een organisch (zelfsturend) geheel.

Wild Apples Grow by Henry David Thoreau ©A.Lubbers


Voorleven gaat namelijk vooral met zijn allen en niet enkel: verander de wereld, begin bij jezelf. Je bent zelf degene die een stap zet & samen maken we het verschil of bereik je meer. Niet zozeer als concurrent. Eerder een con- ‘current:’ een constructief “Huidige,” door net een stapje extra in te zetten of verder te gaan. Te investeren en te trainen, te delen met een… NU en NU en NU.

We zijn als (lokale) gemeenschap dan een voeding (sbodem)
door het voeden van elkaars waarden en kwaliteiten.

Zie ook: Sociaal | Kunst van een Mogelijk heden in talent?
#Sociaal Domein

“Blijf-AL wie je bent, in en naar het moment.”

©A.Lubbers