Eco-Artelier! verbindt kunst, zorg en duurzaamheid.

Met groene focus een (blauw) Eco-Art-elier creëren…

Een groen-blauwe natuur:

BergeijkEco-Art-elier staat voor sociale kunst, verbindend met ecologische aandacht. Gelijkwaardig, duurzaam en opbouwend in zijn kern. In vorm van een mentale foodtruck of tiny house (on wheels), brengt het atelier je mobiel op weg naar een positieve toe-komst. De aarde is namelijk een bron van inspiratie en vitaliteit!

“Hoezo Groen?”Groen wordt in de hersenen en het hart opgenomen als een vorm van liefde: evenwicht. De kleur blauw is die van lucht en water: golven en stromen. Door beide te combineren, in natuur en economie, werkt het atelier aan een groeiend evenwicht:

* Re-creëren van(uit) een natuurlijke balans.

Met energie, talent en mentale fitheid, treden we een kringloopeconomie tegemoet  [2020-2030]. Kunst met zorg en welzijneemt een belangrijke rol in, gezien de kennis- en innovatiemogelijkheden. Waarden en effecten worden gericht aan positieve gezondheid, waarbij het Eco-Art-elier de huidige ontwikkelingen volgt.
Echter speelt naast de kunst ook duurzaamheid een rol tot verbinding
(SDG en blauwe economie).

“Werelds groeien om gezamenlijk te bloeien.”

Elementen van Eco-Art:

Eco-Art is kunst met/uit natuurlijke bronnen. 

Door helende effecten van natuur te combineren met maatschappelijke vraagstukken,
ligt een focus naar verbindende zelfvoorziening. 

Gebruik makende van kunstzinnige en sensorische activiteiten,
leer je, zowel over de blauwe economie, als een spiegeling met jezelf.

Zie ook dit artikel van Saskia van den Muijsenberg en Merit Veldhuizen!

Contact